Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług edukacyjnych oraz konferencyjnych świadczonych poprzez Serwis.

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Prix Dorota Puchalska, Plac Wilsona 4/11 01-626 Warszawa NIP 1180589382 REGON 141748203

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  Administrator Danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom serwisu termedia.pl realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE., w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie.

 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
  Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
  W związku z korzystaniem z serwisu Administrator Danych może gromadzić następujące dane o użytkownikach: adres email, login, hasło – które użytkownik podaje dobrowolnie podczas rejestracji w serwisie, imię, nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, wykonywany zawód, specjalizacja lekarska, adres zamieszkania, adres do korespondencji, województwo i kraj zamieszkania, miejsce pracy, numer telefonu. Zakres danych o konkretnych użytkownikach zależny jest od kategorii użytkownika, a podanie danych osobowych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług w ramach serwisu.
  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania rejestracji lub procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
  Niektóre działania serwisu, takie jak w szczególności zamieszczanie/dodawanie Plików lub zamieszczanie Komentarzy/Postów, wymagają Rejestracji Konta Użytkownika i są możliwe wyłącznie dla Zalogowanych Użytkowników. Podczas Rejestracji należy wprowadzić pewne informacje osobiste, w tym adres e-mail i hasło. Są one używane w celu ochrony Konta Użytkownika przed Nieautoryzowanym Dostępem.

 6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  • W przypadku przesłania do Portalu Informacji Osobistych, mogą one zostać użyte do utrzymywania, udostępniania i udoskonalania Portalu oraz przetwarzania wszystkich zamieszczonych w ramach dostępnych Treści informacji.
  • Administrator może przesyłać informacje marketingowe i reklamowe Przekazane od partnerów Konferencji.
  • Administrator używa plików cookie, web beacon oraz informacji dzienników, aby (w szczególności):
   • zapisywać informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika w Portalu,
   • dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść oraz informacje,
   • monitorować zbiorcze pomiary, np. łączną liczbę odwiedzających i wyświetlonych stron.

 7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis kardionefridiabetologia.com
  Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 10. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w stopce serwisu lub prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@nefrodiabetologia.pl.