Regulamin kształcenia

Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady kształcenia podyplomowego lekarzy przez KARDIONEFRODIABETOLOGIA - Spojrzenie Kardiologa, Diabetologa, Nefrologa, Hipertensjologa, zwaną dalej “Organizatorem”

1.2 Kształcenie podyplomowe lekarzy prowadzone przez Organizatora odbywa się w formie jednodniowych stacjonarnych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych: „Kardionefrodiabetologia – Spojrzenie Kardiologa, Diabetologa, Nefrologa, Hipertensjologa”, na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu lub

1.2.1 Kształcenie podyplomowe lekarzy prowadzone przez Organizatora odbywać się może w formie jednodniowych transmisji online, na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu.

1.3 Uczestnikami Konferencji są lekarze medycyny rodzinnej, lekarze kardiolodzy, nefrolodzy, diabetolodzy, hipertensjolodzy oraz lekarze innych specjalności zainteresowani tematyka konferencji, osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką szkoleń oraz przedstawiciele sponsorów.

1.4 Program kształcenia, zwany dalej „Programem edukacyjnym”, realizowany jest poprzez wykłady i warsztaty podczas konferencji naukowo-szkoleniowych w wersji stacjonarnej lub w formie ich transmisji online.

1.5 Wymogiem uczestnictwa w Programie edukacyjnym jest posiadanie przez osoby zainteresowane prawa wykonywania zawodu lekarza, potwierdzonego odpowiednim numerem.

1.6 Warunkiem uczestnictwa w programie edukacyjnym, o którym mowa w punktach poprzedzających, jest spełnianie przez osobę zainteresowaną warunku opisanego w punkcie 1.4 oraz rejestracja w bazie danych prowadzonej przez organizatora

Rejestracji dokonuje się:

1.6.1 przez wypełnienie i wysłanie formularza zamieszczonego na oficjalnym serwisie internetowym Konferencji pod adresem: www.kardionefrodiabetologia.com,

1.6.2 osobiście w dniu konferencji – w przypadku spotkań stacjonarnych.

1.7 Program edukacyjny podlega akceptacji Naczelnej Rady Lekarskiej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

1.7.1 Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w punkcie 1.6, za udział w programie edukacyjnym uczestnik może otrzymać 6 punktów edukacyjne na minimum 200 punktów wymaganych w okresie rozliczeniowym liczącym 48 miesięcy.

1.8 Uczestnicy programu edukacyjnego otrzymują pisemne zaświadczenie o liczbie otrzymanych punktów- certyfikat uczestnictwa, wydawany bezpośrednio po zakończeniu konferencji, pod warunkiem pełnego uczestnictwa w wydarzeniu.

1.8.1 W przypadku uczestnictwa w konferencji online certyfikat przyznawany jest po weryfikacji logowania na platformę konferencji, czasu uczestnictwa, aktywności. Jest to możliwe poprzez wykorzystanie indywidualnego ID oraz licznika czasu oraz aktywności online.

1.9 Udział w programie edukacyjnym jest bezpłatny.

1.10 Najaktywniejsi uczestnicy sesji warsztatowych otrzymają upominki – książki medyczne.

2.0 Przebieg programu edukacyjnego

2.1 Konferencje odbywają się w okresie od kwietnia 2020r. do grudnia 2020r. w ośmiu miastach na terenie Polski.
W przypadku konferencji transmitowanych online zachowana będzie ich regionalnaforma.
Konferencje są skierowane przede wszystkim do lekarzy pierwszego kontaktu, którzy najbardziej aktywnie zgłaszają potrzebę ich zorganizowania, jako cenne uzupełnienie szkoleń z zakresu diabetologii, ale także do lekarzy specjalistów z zakresu, kardiologii, nefrologii, hipertensjologii i chorób wewnętrznych oraz specjalizujących się w wymienionych dziedzinach.

2.2 Uczestnicy, poza materiałami edukacyjnymi, otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konferencji oraz 6 punktów edukacyjnych.

2.3 Przebieg programu edukacyjnego w formie transmisji online

2.3.0 Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.kardionefrodiabetologia.com.

2.3.1 Zgłoszenie wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „ZAREJESTRUJ” oraz zaakceptowania warunków Regulaminu i Polityki prywatności.

2.3.2 Zarejestrowanie jest jednoznaczne z dopisaniem podanych w formularzu adresów mailowych do naszej listy mailingowej, która służy wyłącznie do powiadamiania Uczestników o konferencjach organizowanych przez Organizatora i wysyłaniu informacji organizacyjnych zgodnie z Polityką Prywatności - §2 lit. d, pkt 4.

2.3.3 Uczestnik zobowiązuje się do podawania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych ze stanem rzeczywistym (prawdziwych, aktualnych i niezawierających błędów).

2.3.4 Po zakończeniu procedury zgłoszenia uczestnictwa Serwis automatycznie generuje imienne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na wybraną Konferencję w formacie PDF, które można wydrukować lub zapisać w pamięci urządzenia mobilnego.

2.3.5 W przypadku transmisji konferencji online, po zalogowaniu przyznawany będzie indywidualny dostęp do treści za pomocą kodu - token.

2.3.6 Narzędzia kontroli czasu uczestnictwa

2.3.7 Funkcja pojedynczego logowania SSO.

2.3.8 Weryfikacja uczestników na podstawie adresu email oraz danych podanych przy rejestracji na konferencję.

2.3.9 Analizy i posumowanie spotkań: liczba spotkań, uczestników, terminy i czas ich trwania.

2.3.10 Spersonalizowany identyfikator dla spotkań, tzw. ID pozwalający na indywidualną statystykę obecności oraz aktywności podczas konferencji na zasadach transmisji online.

2.3.11 Dodatkowe narzędzia w przypadku transmisji online

2.3.12 Integracja z systemami wspierającymi naukę Learning Tools Interoperability (LTI).

2.3.13 Transmisja szyfrowana za pomocą Secure Socket Layer (SSL) oraz Advanced Encryption Standard (AES) 256-bit algorytmu.

3. Zakres tematyczny XII cyklu

Czy może być jeszcze coś nowego w rekomendacjach w zakresie terapii cukrzycy w roku 2020?

Kojarzenie leków w cukrzycy typu 2 – mit czy konieczność?

Insulinoterapia- czy jesteśmy w stanie odtworzyć fizjologię? Jak nie pogubić się w wyborze dotychczasowych i nowych preparatów?

Niewydolność serca nowym czy przeoczanym powikłaniem cukrzycy? – spójrzmy w serca naszych pacjentów

„Nowe” terapie w cukrzycy typu 2 – leki diabetologiczne, kardiologiczne, nefrologiczne a może …?

Ciemne strony cywilizacji: otyłość, cukrzyca, stłuszczenie wątroby –– czy mamy możliwości skutecznej ingerencji?

Terapia w wielu kierunkach – wciąż aktualna i bez kontrowersji?

Jak określić ryzyko sercowo- naczyniowe u chorych na nerki? Jak chronić naczynia, serce i nerki w cukrzycy - nowe spojrzenie na starą historię

Cukier, ciśnienie i kwas moczowy – toksyczne trio czy niezależni aktorzy?

Probiotyki od podszewki – fakty, o których mało kto wie

Epidemia insulinooporności – prawda czy mit?

4. Postanowienia końcowe

4.1 Identyfikacja uczestników programu edukacyjnego odbywa się na podstawie dowodu tożsamości w przypadku konferencji stacjonarnych oraz

4.1.1 przez uzupełnienie formularza zgłoszenia oraz zalogowania na transmisję online z użyciem unikatowego systemu identyfikacji nadawanemu, indywidualnie kodu - token.

4.2 Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać kontaktując się mailowo na biuro@nefrodiabetologia.pl

4.3 Poprzez rejestrację w bazie danych Organizatora uczestnik Programu edukacyjnego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych KARDIONEFRODIABETOLOGIA 2020, w zakresie niezbędnym do organizacji Programu edukacyjnego.

4.4 Uczestnikom Programu edukacyjnego przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Prix Dorota Puchalska.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Prix Dorota Puchalska i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.